Θεραπευτική Ιππασία

Η Ιππική Ακαδημία Κρήτης είναι το μοναδικό ιππικό κέντρο στην Κρήτη και ένα από τα λίγα στην Ελλάδα που προσφέρει Θεραπευτική ιππασία και Ιπποθεραπεία. Εκτός από τις ιδιωτικές συνεδρίες προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ειδικά σχολεία, ιδρύματα κ.τ.λ.

Τι είναι Θεραπευτική ιππασία & Ιπποθεραπεία:

Η χρήση του αλόγου ως μέσω για την διεξαγωγή ασκήσεων & δραστηριοτήτων.
Η άμεση θεραπεία με την βοήθεια του αλόγου.Στόχοι:✔️ Νοητική, σωματική, συναισθηματική & κοινωνική ανάπτυξη των Ατόμων με Ιδιαιτερότητες. ✔️ Θεραπεία των ατόμων με συγκεκριμένα προβλήματα σκελετικού ή κινητικού τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.ridingacademy.gr
☎️ 2810 380511

#iakk #theplacetobe #ridiringacademycrete

Τι είναι η Θεραπευτική Ιππασία;

Θεραπευτική Ιππασία είναι η  χρήση του αλόγου ως μέσο για τη διεξαγωγή ασκήσεων & δραστηριοτήτων, στόχος των οποίων είναι η νοητική, σωματική, συναισθηματική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων με ιδιαιτερότητες.

Η θεραπευτική Ιππασία ωφελεί ως θεραπεία, ως μέσο εκπαίδευσης, ως άθλημα αλλά και ως διασκέδαση.

Τι είναι Ιπποθεραπεία;

Ιπποθεραπεία είναι ένας όρος που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως και σημαίνει την άμεση θεραπεία με τη βοήθεια του αλόγου. Δηλαδή τη θεραπεία ατόμων με συγκεκριμένα προβλήματα σκελετικού ή κινητικού τύπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το άτομο ωφελείται από την κίνηση του αλόγου μέσω της στάσης και της ισορροπίας.