Υπηρεσίες

[interactive_banner banner_title=”Εκπαίδευση αλόγων” banner_image=”id^6555|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/03/1-7.jpg|caption^Εκπαίδευση αλόγων |alt^Εκπαίδευση αλόγων|title^Εκπαίδευση αλόγων|description^Εκπαίδευση αλόγων” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Ftraining-horses%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Εκδηλώσεις / Party” banner_image=”id^6097|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/02/party4.jpg|caption^PARTY / ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ|alt^PARTY / ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ|title^PARTY / ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ|description^PARTY / ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Fparty%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Σεμινάρια” banner_image=”id^6424|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/03/1-5.jpg|caption^Σεμινάρια|alt^Σεμινάρια|title^Σεμινάρια|description^Σεμινάρια” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Fseminars%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Σταβλισμός αλόγων” banner_image=”id^5619|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/02/therapeutic-1.jpg|caption^Σταβλισμός αλόγων|alt^Σταβλισμός αλόγων|title^Σταβλισμός αλόγων|description^Σταβλισμός αλόγων” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Fstabling-horses%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Ιππικός Café” banner_image=”id^6951|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/04/3.jpg|caption^Iππικος CAFÉ|alt^Iππικος CAFÉ|title^Iππικος CAFÉ|description^Iππικος CAFÉ” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Fcafe%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Επισκέψεις Σχολείων” banner_image=”id^6396|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/03/3-2.jpg|caption^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP|alt^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP|title^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP|description^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Fepiskepseis-sxolion%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Tack Shop” banner_image=”id^6435|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/02/1.jpg|caption^TACK SHOP|alt^TACK SHOP|title^TACK SHOP|description^TACK SHOP” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Ftack-shop%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Διαμονή” banner_image=”id^6943|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/04/acc_5.jpg|caption^ΔΙΑΜΟΝΗ|alt^ΔΙΑΜΟΝΗ|title^ΔΙΑΜΟΝΗ|description^ΔΙΑΜΟΝΗ” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Faccommodation%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Ημερήσια Απασχόληση / CAMP” banner_image=”id^6402|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/03/5-1.jpg|caption^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP|alt^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP|title^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP|description^Ημερήσια Απασχόληση / CAMP” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fservices%2Fcamp%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]