Σχολή Ιππασίας

Η ομάδα της Ακαδημίας αποτελείται από εκπαιδευτές ιππασίας μέλη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και ειδικούς παιδαγωγούς για την θεραπευτική ιππασία. Το αίσθημα της συνεργασίας είναι δυνατό και όλες οι δραστηριότητες της εκπαιδευτικής ομάδας της Ακαδημίας έχουν κεντρικό άξονα την εκμάθηση σωστής ιππασίας αλλά και ιππικών ικανοτήτων. Οι εκπαιδευτές ιππασίας συμμετέχουν συνεχώς σε σεμινάρια για τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους αλλά και την σωστή κατάρτισή τους σε θέματα ασφάλειας, διαπαιδαγώγησης κτλ.

Προτεραιότητα μας είναι όλες οι δραστηριότητες να διεξάγονται με ασφάλεια, με υγιή και
σωστά εκπαιδευμένα άλογα όπου η μάθηση και η διασκέδαση γίνονται ένα.
Παράλληλα με τα μαθήματα ιππασίας, οι εκπαιδευτές οργανώνουν θεωρητικά μαθήματα
όπου διδάσκονται γενικές γνώσεις για τα άλογα ,την ιππασία και τα ιππικά αθλήματα.