Ελεύθερη Ιππασία

Το άλογο και η ιππασία ταυτίζονται με την ελευθερία. Είναι γεγονός ότι το εντονότερο συναίσθημα που σου δίνει η ιππασία εκτός του στίβου, είναι η ελευθερία.

Η Ακαδημία Ιππασίας του Ιππικού Ομίλου Ηρακλείου προσφέρει διάφορα προγράμματα ελεύθερης ιππασίας ατομικά ή ομαδικά, διατηρώντας πάντα ως μέγιστη προϋπόθεση την ασφάλεια των ιππέων και των αλόγων.

[interactive_banner banner_title=”Προγράμματα” banner_image=”id^5990|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/02/beach3.jpg|caption^βόλτα στην παραλία|alt^βόλτα στην παραλία|title^βόλτα στην παραλία|description^βόλτα στην παραλία” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fprogrammata%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”VIP Προγράμματα” banner_image=”id^6002|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/02/beach1.jpg|caption^βόλτα στην παραλία|alt^βόλτα στην παραλία|title^βόλτα στην παραλία|description^βόλτα στην παραλία” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fvip-programmata%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”Πακέτα Διακοπών” banner_image=”id^6460|url^https://www.ridingacademy.gr/wp-content/uploads/2016/02/2.jpg|caption^βόλτα στην παραλία|alt^βόλτα στην παραλία|title^βόλτα στην παραλία|description^βόλτα στην παραλία” banner_height=”ult-banner-block-custom-height” banner_height_val=”200″ link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ridingacademy.gr%2Fpaketa-diakopon%2F|||” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=””]