Ελεύθερη Ιππασία

Το άλογο και η ιππασία ταυτίζονται με την ελευθερία. Είναι γεγονός ότι το εντονότερο συναίσθημα που σου δίνει η ιππασία εκτός του στίβου, είναι η ελευθερία.

Η Ακαδημία Ιππασίας του Ιππικού Ομίλου Ηρακλείου προσφέρει διάφορα προγράμματα ελεύθερης ιππασίας ατομικά ή ομαδικά, διατηρώντας πάντα ως μέγιστη προϋπόθεση την ασφάλεια των ιππέων και των αλόγων.