Αθλητική ιππασία

Στην Ιππική Ακαδημία Κρήτης δίδονται οι σωστές αρχές ίππευσης από το πρώτο κιόλας μάθημα. Στόχος μας είναι η σωστή εκμάθηση ιππασίας και η εξέλιξη των μαθητών  μας σε αθλητές  ιππασίας.Προσφέρουμε προπόνηση στα αθλήματα της Ιππικής Δεξιοτεχνίας (Dressage), την Υπερπήδηση Εμποδίων και το Παραντρεσσάζ το οποίο είναι το επίσημο άθλημα για τα άτομα με δυσκολία στην κίνηση. Κάθε μαθητής ο οποίος αποφασίζει να κάνει αθλητική ιππασία,  πρέπει να :

  • έχει κλείσει το 10ο έτος,
  • να γίνει μέλος του αθλητικού σωματείου μας και
  • να δώσει τις εξετάσεις για την «Άδεια Ικανότητας Αθλητή» τις οποίες διεξάγει η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Με την απόκτηση της ΑΙΑ είναι δυνατόν η συμμετοχή σε επίσημους αθλητικούς αγώνες οι οποίοι διεξάγονται με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας σε τοπικό επίπεδο (Κρήτη) ή σε εθνικό (Αθήνα).

Το σωματείο μας ήδη από το 2010 έχει διακριθεί σε αρκετές επίσημες διοργανώσεις.

Η Ιππική Ακαδημία Κρήτης, μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και αγωνιστικά Περιφέρεια Κρήτης από το 2010 συμμετέχει αγωνιστικά, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στα παρακάτω τρία ( 3 ) Ολυμπιακά Αθλήματα.

  • Ιππικής δεξιοτεχνία
  • Υπερπήδηση εμποδίων και
  • Παραολυμπιακή Ιππασία