ΙΠΠΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Horses and children I often think have a lot of good sense there is in the world. Josephine Demo H Robinson

ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Η ομάδα της Ακαδημίας αποτελείται από εκπαιδευτές ιππασίας υψηλού επιπέδου καθώς και ειδικούς παιδαγωγούς για την θεραπευτική ιππασία. Το αίσθημα της συνεργασίας είναι δυνατό και όλες οι δραστηριότητες της εκπαιδευτικής ομάδας της Ακαδημίας έχουν κεντρικό άξονα την εκμάθηση σωστής ιππασίας αλλά και ιππικών ικανοτήτων. Οι εκπαιδευτές ιππασίας συμμετέχουν συνεχώς σε σεμινάρια για τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους αλλά και την σωστή κατάρτισή τους σε θέματα ασφάλειας, διαπαιδαγώγησης κτλ.

Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε υγιή και χαρούμενα άλογα καθώς και ασφαλή και καταρτισμένη εκμάθηση ιππασίας σε όλα τα επίπεδα από τους εκπαιδευτές μας.