Πωλήσεις αλόγων

Πωλήσεις αλόγων
Πωλήσεις αλόγων

Η εύρεση του κατάλληλου αλόγου απαιτεί τον συνδυασμό διαφόρων πραγμάτων. Στην Ιππική Ακαδημία Κρήτης γνωρίζουμε το πρωτόκολλο για την σωστή επιλογή του κατάλληλου αλόγου. Η ομάδα μας μπορεί να σας βρει το κατάλληλο άλογο εντός ή εκτός Ελλάδας.  Είμαστε συνεχώς σε επαφή με ένα δίκτυο ανθρώπων που ασχολούνται με την αγορά και την πώληση αλόγων και είναι οι καλύτεροι στο είδος τους.

ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟ
ΕΚΤΟΜΙΑΣ
Ήρεμο άλογο κατάλληλο για παιδί ή αρχάριο στην αθλητική ιππασία. Έχει διακριθεί σε αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας & Υπερπήδησης Εμποδίων.
Κατάλληλο για βόλτες.
LADY DIANA
LADY DIANA

LADY DIANA

ΑΛΟΓΟ ΑΜΑΞΑΣ/ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΠΠΑΣΙΑ
ΦΟΡΑΔΑ
Ήρεμο άλογο κατάλληλο για  αρχάριο για ελεύθερη ιππασία. Έχει διακριθεί σε αγώνες αμαξοδήγησης σε πανελλήνιο επίπεδο και έχει εμπειρία σε μονή & διπλή ζεύξη.
SWEET CLAGOL
SWEET CLAGOL

SWEET CLAGOL

ΕΚΤΟΜΙΑΣ
ΑΛΟΓΟ ΑΜΑΞΑΣ/ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ /ΣΧΟΛΗΣ
Ήρεμο άλογο κατάλληλο για σχολή ιππασίας & ελεύθερη ιππασία. Μεπολλές διακρίσεις στην αθλητική αμαξοδήγηση στην διπλή & μονή ζευξη.
ΑΜΙΝ - ΜΙΚΕ
ΑΜΙΝ - ΜΙΚΕ

ΑΜΙΝ -ΜΙΚΕ

ΑΡΑΒΑΣ ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΛΟΓΟ
Άλογο με μεγάλη προοπτική στην αθλητική ιππασία. έχει ήδη συμμετάσχει σεαγώνες  Ιππικής Δεξιοτεχνίας, ετοιμάζεται για την Υπερπήδηση Εμποδίων και είναι ιδανικός για την Ιππική Αντοχή.